อะตอมและตารางธาตุ

ให้นักเรียนศึกษาวีดีโอต่อไปนี้แล้วสรุปลงในสมุดแล้วส่งครู

Advertisements